ROYALE FURNITURE PRODUCTS
皇朝作品案例
北京 红玺台

项目北侧靠近四环,南侧紧临北土城路与三环,

西侧是京承高速,东侧则是机场快速路,

同时在区域内以太阳宫北街、太阳宫南街、太阳宫中路形成的井字形交通路网。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
关注皇朝集团设计中心微信公众号